Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

         W listopadzie 2009 roku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 zakończyły się prace związane z budową kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Obiekt sportowy powstał w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.
             Kompleks boisk sportowych składa się z:
• boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m wraz z piłkochwytami o wysokości min. 5m
• boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 1,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej, piłki siatkowej i tenisa ziemnego otoczone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m
• zaplecza sanitarno- szatniowego obejmującego magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie, zespół higieniczno- sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego
• oświetlenia kompleksu boisk w skład, którego wchodzi 8 słupów oświetleniowych
Wartość inwestycji wyniosła: 1.043.571,48zł.
Środki finansowe pochodziły: z budżetu państwa – 333000,00; od Samorządu Województwa Łódzkiego – 333334,00zł i z budżetu Gminy Świnice Warckie – 377237,48zł.
Nadrzędnymi celami programu budowy tego typu obiektów w Polsce są:
• umożliwienie społecznościom gmin wiejskich, korzystania z nieosiągalnej dotychczas infrastruktury, pozwalającej na kompleksowy rozwój fizyczny
• upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych
• przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych
• popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką
• udostepnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu sprzyjania aktywnemu rozwojowi fizycznemu oraz uprawiania sportu pod okiem trenera-animatora
          Uroczyste otwarcie boisk sportowych Orlik 2012 odbyło się 30 kwietnia 2010 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Ryszard Kaliński – Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojciech Zdziarski – Starosta Powiatu Łęczyckiego, Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie, Krzysztof Tutak- Przewodniczący Rady Gminy w Świnicach Warckich i Krystian Koralewski uczeń Szkoły Podstawowej w Piaskach. Boiska poświęcił ks. Janusz Kowalski Proboszcz Parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich.
      Animatorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, obiekt udostępniany jest bezpłatnie, czynny od marca do listopada od 800 -2100

KOMPLEKS SPORTOWY "ORLIK 2012"

          Wraz z początkiem marca 2014 na Kompleksie Sportowym „Orlik 2012” w Świnicach Warckich po okresie zimowym zostały wznowione zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne .  Obiekt sportowy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
  800- 1500 – zajęcia sportowe w ramach programów szkolnych prowadzonych przez nauczycieli  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich oraz Gimnazjum.
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
1500- 2000 - czas ogólnodostępny na zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne dla osób indywidualnych  oraz grup zorganizowanych, po uprzedniej rezerwacji boiska u animatorów spotu.

         Baza materiałowo-techniczna Obiektu Sportowego „ORLIK 2012” składa się z:
1. Boisko ze sztuczną trawą do mini piłki nożnej
2. Boisko wielozadaniowe ( piłka koszykowa, tenis ziemny, piłka siatkowa)
3. Budynek kontenerowy z szatniami, sanitariatami i zapleczem technicznym
4. Sztuczne oświetlenie boisk sportowych
5. Monitoring obiektu sportowego

        W zakres działań wchodzić będzie:
1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy
2. Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa
3.  Udostępnianie obiektu sportowego zorganizowanym grupom, organizacjom sportowym oraz nadzorowanie obiektu

    ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI DZIAŁAŃ NA ROK 2014  MAJĄCE NA CELU AKTYWIZACJĘ SPOŁCZEŃSTWA GMINY W DUCHU SPORTOWEJ RYWALIZACJI:

1.  Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (Otwarcie sezonu piłkarskiego)
2. Organizacja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej dzieci i młodzieży
4. Współorganizacja Powiatowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS w piłce nożnej działaczy sportowych o puchar Starosty Łęczyckiego –Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
5. Organizacja turniejów eliminacyjnych dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Orlikowej Ligi Mistrzów Województwa Łódzkiego
6. Organizacja turniejów eliminacyjnych dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska
7. Organizacja towarzyskiego turnieju piłkarskiego w ramach festynu kulturalnego „Trzeźwo, zdrowo i wesoło”
8. Organizacja Orlikowej Ligi Mistrzów Gminy Świnice Warckie w kategoriach do 16 i 16+
9. Organizacja Narodowego Dnia Sportu
10. Treningi i zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu innych dyscyplin sportowych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

   Roman Dobiecki

 

Feryjny Turniej Halowej Piłki Nożnej "Ferie2017"

20.01.2017

          Czas ferii zimowych dla uczniów to przede wszystkim czas odpoczynku od nauki szkolnej. Aby uatrakcyjnić ten czas, animatorzy sportu zorganizowali dla nich Halowy Turniej Piłki Nożnej. Zawody odbyły się w dniu 17 stycznia w hali...


czytaj dalej...

MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2016

30.11.2016

      W dniu 2 listopada 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich lokalni animatorzy sportu pracujący na Obiekcie sportowym „Moje boisko ORLIK 2012” we współpracy nauczycielami  i wychowawcami  ZSP...


czytaj dalej...

Europejski Test Sprawności Fizycznej

30.11.2016

   W dniach  25 i 26 października 2016 r. lokalni animatorzy sportu pracujący na kompleksie sportowym „Moje boisko ORLIK 2012” we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich zorganizowali i przeprowadzili testy sprawności fizycznej w...


czytaj dalej...

Piłkarki ze Świnic Warckich po raz czwarty mistrzyniami...

19.10.2016

One to zrobiły...po raz czwarty!             Nasze piłkarki po raz czwarty zdobyły tytuł mistrzyń województwa łódzkiego.                ...


czytaj dalej...

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej – „Wakacje 2016” na...

30.08.2016

     W dniu 30 sierpnia 2016r. na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Świnicach Warckich dzieci i młodzież pasjonująca się sportem, jak co roku zakończyła okres letniego wypoczynku od nauki, Wakacyjnym Turniejem Piłki Nożnej – „Wakacje 2016”. W tym roku rozgrywki piłkarskie...


czytaj dalej...