Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2016

      W dniu 2 listopada 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich lokalni animatorzy sportu pracujący na Obiekcie sportowym „Moje boisko ORLIK 2012” we współpracy nauczycielami  i wychowawcami  ZSP zorganizowali mini olimpiadę sportową dla przedszkolaków.

     W programie mini olimpiady przygotowano szereg konkurencji sprawnościowych, dzięki którym maluchy miały możliwość rywalizowania sportowego ze sobą. Impreza sportowa sprawiła wielką frajdę przedszkolakom. Obserwując młodych zawodników podczas rywalizacji sportowych, można było zauważyć jak wielki zapał i  zaangażowanie  wkładali oni w pokonywaniu poszczególnych konkurencji sportowych. Cała impreza sportowa miała na celu przede wszystkim, poprzez połączenie konkurencji sportowych z zabawą, zachęcenie maluchów do uprawiania sportu i zdrowego stylu życia. 

      Finał mini olimpiady okazał się bardzo szczęśliwy dla początkujących małych sportowców, albowiem każdy z nich mógł poczuć się zwycięzcą, otrzymując nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Dyrektor ZSP w Świnicach Warckich Pan Andrzej Karkowski. Cały cykl konkurencji sportowych przygotowała i nadzorowała Pani Monika Sobczak – nauczyciel wychowania fizycznego ZSP w Świnicach Warckich. W sprawnym przeprowadzeniu zawodów pomagali czynnie również wychowawcy przedszkolaków prowadzący na co dzień z nimi zajęcia.

      Pomysł organizacji tego typu zawodów bardzo spodobał się przedszkolakom, którzy zadeklarowali swój udział w następnej mini olimpiadzie.

Roman Dobiecki