Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

 

     Od stycznia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach Warckich funkcjonuje „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, której uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 29 kwietnia 2009 roku . Starania o uruchomienie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” samorząd gminy Świnice Warckie podjął w odpowiedzi na głosy mieszkańców chcących zdobywać wiedzę i kwalifikacje przez Internet. Gmina realizowała ten projekt w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji  Zatrudnienia oraz Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland  S.A. Przybyłych gości serdecznie powitał Zastępca Wójta Gminy Świnice Warckie Pan Tadeusz Bednarek – Koordynator Projektu w gminie Świnice Warckie.

   Do uroczystego otwarcia „Wioski internetowej...” i przecięcia wstęgi poproszeni zostali: Pani Anna Mroczek- Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pan Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie oraz Pan Krzysztof Tutak- Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie, a poświęcenia dokonał Czcigodny Ksiądz Proboszcz Kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny w Świnicach Warckich ks. Janusz Kowalski. Wioska internetowa posiada nowoczesny sprzęt komputerowy:  10 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dodatkowo pomieszczenie zostało wyposażone w meble biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, rzutnik multimedialny  i inny niezbędny sprzęt. Wioska czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 13.00 do 18.00, gdzie można bezpłatnie korzystać z Internetu, który niewątpliwie jest cudem technologii. Umożliwia nam dostęp do najświeższych informacji, możliwości korzystania z wielu bezpłatnych serwisów, rozrywkę, realizacje większości naszych pasji.

GODZINY OTWARCIA WIOSKI INTERNETOWEJ

16.03.2015

WIOSKA INTERNETOWA 

będzie czynna :

poniedzałek - sobota 1300 - 1800


czytaj dalej...