Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

30 -  lecie Gminnego Ośrodka Kultury

w Świnicach Warckich

 

1984 - 2014

 

Prawdziwa kultura jest narzędziem zbliżenia i uczestnictwa, zrozumienia i solidarności. Dlatego prawdziwy człowiek kultury dąży zawsze do tego, by łączyć , a nie dzielić; nie tworzy podziałów między ludźmi, lecz krzewi porozumienie i zgodę; nie powoduje nim rywalizacja ani zawiść, lecz pragnienie otwarcia nowych dróg dla twórczości i postępu (bł. Jan Paweł II)

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich powołano uchwałą Gminnej Rady Narodowej z września 1983 roku, a działalność rozpoczął od 2 stycznia 1984 roku. Przez dwa i pół roku siedzibą placówki były pomieszczenia w piwnicach Urzędu Gminy. Dopiero 23 maja 1986 roku odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18 zlokalizowanego w adaptowanym do potrzeb kultury budynku po byłej siedzibie Urzędu Gminy. Na otwarciu mogła więc wystąpić utworzona Kapela Ludowa i Dziecięcy Zespół Wokalny.

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury działa zgodnie ze Statutem, stara się zaspokoić potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także poprzez edukację artystyczną. Działalność naszej instytucji nie ogranicza się wyłącznie do terenu miejscowości , ale skierowana jest również do mieszkańców całej gminy, czy powiatu, którzy chętnie korzystają z naszych ofert.

 

Do najstarszych imprez organizowanych przez GOK, których początek datuje się na kilkadziesiąt lat wstecz, a realizowanych do dnia dzisiejszego należą:

  • Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego

  • Festyn rodzinny „Trzeźwo, zdrowo i wesoło”

  • Dzień Ziemniaka

  • Dzień Muzyka „CECYLIADA”

  • Dożynki Gminy Świnice Warckie

Od 2 stycznia 1984 roku do 13 grudnia 2002 roku Gminnym Ośrodkiem Kultury kierował dyrektor Tadeusz Bednarek, następnie funkcję dyrektora pełniła Pani Katarzyna Lewińska i ponownie od 1 marca 2013 roku do chwili obecnej Pan Tadeusz Bednarek