Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

W dniu 27 sierpnia 1917 roku Zarząd Ochotniczej Straży Ogniowej  w Grodzisku, podjął decyzję o zakupieniu instrumentów muzycznych i utworzeniu orkiestry dętej. Obowiązki  kapelmistrza przyjął Tadeusz Jaszczak z Grodziska. Od września 1939 roku orkiestra musiała zawiesić swoją działalność, ale mimo zakazu wydanego przez okupanta hitlerowskiego orkiestra odbywała lekcje muzyki w remizie. Dopiero latem 1941 roku wkroczyli żandarmi niemieccy i rozpędzili członków orkiestry. Pozostawione w popłochu instrumenty leżały do końca wojny w remizie. W czasie wyzwolenia w roku 1945 instrument zostały zrabowane przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ocalały tylko 4 instrumenty więc na wniosek dh Henryka Siwińskiego zorganizowano zbiórkę pieniężną i wkrótce w posiadaniu orkiestry było już 18 instrumentów. Od tego czasu orkiestra uświetniała uroczystości nie tylko kościelne, ale również państwowe i w powiecie. Początek lat 90 to najsłabszy  okres w historii orkiestry. Choroba kapelmistrza, brak młodych muzyków, zniszczone instrumenty, brak umundurowania. Orkiestra zmuszona była zawiesić swoją działalność, ale na krótko. W roku 1995 zebrano 24 miliony na wyremontowanie instrumentów, a nawet zakupiono 5 nowych. W nauce nowych muzyków pomógł Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, którego dyrektorem był wówczas Pan Tadeusz Bednarek. GOK skierował Pana Grzegorza Stasiaka ze Stemplewa do nauki  gry. Chętnych było dużo. W roku 1996 kapelmistrzem orkiestry został dh Kazimierz Kamiński, który w niedługim czasie doprowadził orkiestrę do dawnej świetności . W 1999 roku orkiestra liczyła 24 członków . Ks. Andrzej Szymaniak ufundował czapki strażackie,  kapelmistrz ufundował koszule i krawaty. Orkiestra zaczęła występować  na Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego. W 2003 roku orkiestra otrzymała nowe mundury. W 2007 roku z własnych środków wyremontowano 12 instrumentów. Z perspektywy lat  można z dumą powiedzieć, że działalność orkiestry dętej OSP w Grodzisku to wspaniały okres o czym świadczą liczne puchary  i dyplomy, które posiada w swoim dorobku. W czasie działalności  orkiestry kapelmistrzami byli: Stanisław Jaszczak z Grodziska, Marceli Chmielecki z Podgórza, Adam Olejnik z Grodziska, Kazimierz Chmielecki z Grodziska, Stanisław Pawlak ze Strachowa, Tadeusz Ziółkowski z Podgórza, Stanisław Nitecki z Władysławowa, Tadeusz Jaszczak z Zimnego, Grzegorz Stasiak ze Stemplewa, Kazimierz kamiński z Parsk i  obecnie Piotr Ławniczak z Władysławowa.