Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Dzień Muzyka  „Cecyliada" w Gminie Świnice Warckie po raz pierwszy zorganizowany  został w dniu  21 listopada 1993 r. w Grodzisku z inicjatywy proboszcza Parafii Grodzisko ks. Andrzeja Szymaniaka i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Tadeusza Bednarka. Obchody tego święta miały również miejsce między innymi w Drozdowie, Stemplewie, Chwalborzycach, a ostatnio corocznie organizowane są w Świnicach Warckich. Jest to uroczystość cykliczna, z dużymi tradycjami, odbywająca się zawsze w miesiącu listopadzie (ok. imienin Cecylii).
Św. Cecylia jest patronką chórów, muzyków. W naszej gminie jest wiele osób, które śpiewają,  grają - co widać w zespołach wokalnych, ludowych i orkiestrach. Zespoły promują naszą małą społeczność, a ten dzień jest podziękowaniem za ich trud oraz wieloletnią pracę społeczną.

Uroczystości rozpoczynają się Godziną Miłosierdzia wraz z Koronką oraz Mszą Świętą, którą celebruje ks. Janusz Kowalski, kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny w Świnicach Warckich. Następnie zgromadzeni udają się do miejscowej sali Ochotniczej Straży Pożarnej na koncert i biesiadę  zespołów działających na terenie gminy.