Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

DZIEŃ ŁASUCHA XVII REGIONALNY POKAZ POTRAW ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

                „Pyszna świnka aż leci ślinka” to temat tegorocznego spotkania Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Zespołów Ludowych oraz Gospodyń z Łęczycy, które zwyczajowo odbyło się w tłusty czwartek tj. 23 lutego 2017 roku  w Domu Kultury w Łęczycy. Gminę Świnice Warckie reprezentowały Gospodynie ze Stemplewa i  Zespół Świniczanki. Celem pokazu potraw jest  nie tylko promocja regionu poprzez kultywowanie tradycji regionalnych, ale również aktywizacja społeczności oraz budowanie więzi partnerskich w naszym regionie. Organizatorem Dnia Łasucha jest Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej.

Sława Bednarek