Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

BUDUJEMY PARTNERSTWA !

     „Budujemy partnerstwa” – pod takim tytułem  w dniu 23.11.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach Warckich odbyło się spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia  „Wsparcie społeczne JA -TY - MY” w ramach projektu „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”
      Celem spotkania było zachęcenie przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie naszej gminy do  zawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z takiej współpracy.
       W trakcie spotkania  wspólnie określono:
–problemy i wyzwania lokalnego środowiska oraz określono płaszczyzny współpracy
– ciekawe przykłady rozwiązań i wspólnych działań,
– plan działań w ramach tworzenia partnerstw.
W spotkaniu uczestniczyli:
– przedstawiciele samorządu terytorialnego,
– przedstawiciele organizacji pozarządowych (LGD „Między Wartą a Nerem”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, OSP Świnice Warckie, Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Dwór Parski, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”).
      Spotkanie prowadzili:
Tomasz Musielski – Prezes Stowarzyszenia  „Wsparcie społeczne JA -TY - MY”
Małgorzata Wlaźlak – Animator lokalny Stowarzyszenia  „Wsparcie społeczne JA -TY - MY”