Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

21 września Ziemniak Królował w Świnicach Warckich

          Dzień Ziemniaka w Świnicach Warckich organizowany jest od 1993 roku. Przez 6 lat była to impreza lokalna, 10 lat o zasięgu powiatowym i 6 rok w randze wojewódzkiej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali  Piotr Polak Poseł na Sejm RP,  Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki, Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki, Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie. Tradycyjnie podczas imprezy panowała Para Królewska.  Ziemniaczaną Królową Bulbiatką była Pani Agnieszka Olczyk z Drozdowa,  Ziemniaczanym Królem Tartuflem został wybrany Pan Wacław Stańczyk z Witoni.

   Aktu Koronacji Pary Królewskiej dokonał Komitet Honorowy w osobach:

Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Monika Kilar-Błaszczyk radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Paweł Bejda  Wicewojewoda Łódzki,  Wojciech Zdziarski  Starosta Łęczycki, Krzysztof Próchniewicz  Wójt Gminy Świnice Warckie, Małgorzata Gabryelczak Zastępca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, Włodzimierz Lewandowski  Kierownik Rejonu Łęczyca Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Andrzej Karkowski  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Andrzej Zielonka Prezes Stowarzyszenia „MWS” oraz Tadeusz Bednarek   pomysłodawca i wieloletni organizator Dnia Ziemniaka w Świnicach Warckich.

       Imprezie tradycyjnie towarzyszyły konkursy związane z ziemniakiem. W konkursie wiedzy o ziemniaku I miejsce zdobył Zbigniew Ziółkowski  zam. Kozanki Podleśne, II Marek Adamczyk z Bronna, III  Agnieszka Olczyk z Drozdowa . W konkursie na największego ziemniaka roku 2014 najwyższą wagę osiągnął ziemniak, którego właścicielem był   Wacław Stańczyk zam. Witonia, a wspaniały okaz o nazwie DENAR ważył  1,123 kg. Pan Piotr Kaźmierski zam. Świnice Warckie Kolonia wyhodował ziemniaka o nazwie IRGA  i wadze 1,069 kg i zajął drugie miejsce, natomiast  trzecie miejsce zdobył  Zdzisław Cybulski  zam. Wyganów - ziemniak  o nazwie IRGA i  wadze 1, 055 kg.  Kolejnym konkursem cieszącym się dużym zainteresowaniem był konkurs na osobliwego w kształcie ziemniaka. I tak I miejsce – „FOKA” zdobył Józef Barski z Głogowca, II miejsce – „KACZUSZKI” –  Jan Dudziński  zam. Głogowiec,  III miejsce „OSMIORNICA” zdobył Zbigniew Ziółkowski z Kozanek Podleśnych.  W konkursie na rzeźbę w ziemniakach surowych  Para królewska  wyróżniła trzy prace dzieci  w kolejności  I miejsce  Marta Górniak, II miejsce Aleksandra Olejnik , III miejsce Wiktoria Dulas .

         W tym roku Wojewódzki Dzień Ziemniaka  organizowany był pod hasłem „Europejskie smaki ziemniaczane”.  Licznie zebrani uczestnicy tej  imprezy bardzo chętnie degustowali pyszne potrawy. Była sałatka ziemniaczana ze śledzikiem przygotowana przez pracowników GOK,  dania ziemniaczane holenderskie przygotowane przez  Zespół  Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy, zalewajka ugotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, potrawy węgierskie z ziemniakami przygotowane przez  Wandę i  Janosa Haragos,  placki ziemniaczane pieczone przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich. Natomiast Stowarzyszenie LGD „Miedzy Wartą a Nerem przygotowało stoisko  z  jabłkami  z naszych lokalnych sadów oraz można było delektować się smakiem  serów pleśniowych z Mleczarni Turek.

      W programie artystycznym wystąpiła Orkiestra dęta OSP w Świnicach Warckich, zespól taneczny Tress Quadro, Zespół śpiewaczy Świniczanki z Kapelą ludową – reprezentujący folklor ziemi łęczyckiej, zespół wokalno – instrumentalny Wowa z Charkowa, którego korzenie sięgają dalekiej Rosji, Czech, Ukrainy i Polski i do późnych godzin przygrywał  zespół biesiadny „Twist” ze Stemplewa.

          Organizatorem Wojewódzkiego dnia Ziemniaka w Świnicach Warckich był Gminny Ośrodek Kultury, ale przy pomocy i współpracy różnych środowisk. Serdecznie dziękujemy za te pomoc parlamentarzystom, Wojewodzie Łódzkiemu, Samorządom wszystkich szczebli, organizacjom pozarządowym  szczególnie Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Stowarzyszeniu LGD „Między Wartą a Nerem”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, Zespołowi Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy. Dziękujemy wystawcom, firmom obsługującym rolnictwo Rejonowemu Zespołowi Doradców w Łęczycy, Hodowli Ziemniaka Zamarte, Oddziałowi KRUS w Łęczycy, Mleczarni Turek oraz  Panu Andrzejowi Wasiakowi, który już wiele lat przyjeżdża do nas z wesołym miasteczkiem. Dziękujemy zespołom artystycznym, sponsorom, Gminie Uniejów. Szczególnie goraco dziękujemy osobom, które czynnie włączyły się w udział Wojewódzkiego Dnia Ziemniaka w Świnicach Warckich, reprezentowanych przez Króla „Tartufla” i Królową  „Bulbiatkę”. Impreza jak co roku przyciągnęła uwagę nie tylko mieszkańców gminy, ale całego powiatu i województwa.