Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…..

    XVIII Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego jest prestiżową i największą imprezą dla amatorskiego ruchu muzycznego orkiestr dętych organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury Świnice Warckie, przy współpracy Starostwa Powiatowego w Łęczycy. To właśnie dzięki takim artystom, muzykom amatorom ,nie szczędzącym swego talentu, którzy potrafią łączyć pokolenia, pasję i charyzmę muzyka orkiestr dętych błyszczeć może pełnym niezapomnianym blaskiem. 

    Przegląd orkiestr rokrocznie spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem zespołów i publiczności, odbył się w niedzielę 12 czerwca 2016 roku na placu przy boiskach Orlik w Świnicach Warckich. Głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury, popularyzowanie muzyki, prezentacja i promocja orkiestr oraz świetna zabawa w gronie mieszkańców naszego powiatu. Ponad 300 muzyków łącznie z Tumu, Grabowa, Stemplewa, Góry Św. Małgorzaty, Witoni, Pruszek, Mazewa, Błonia, Świnic Warckich i Piątku przeszło ulicą Szkolną w rytm muzyki orkiestr dętych, cały ten przepiękny orszak prowadził zespół Mażoretek Aleksandrowskich ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie z Aleksandrowa Łódzkiego na plac, gdzie pod batutą mgr Maksymiliana Milczarka muzycy zaprezentowali się w hymnie strażackim św. Floriana oraz w utworze pt ”Orkiestry dęte”.

    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tadeusz Bednarek z wielką radością powitał orkiestry dęte jak również zaproszonych gości i bardzo, bardzo licznie zgromadzoną publiczność. Poinformował również uczestników imprezy, o tym, że XVIII Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich organizowany jest pod Patronatem Starosty Łęczyckiego Wojciecha Zdziarskiego, Wójta Gminy Świnice Warckie Krzysztofa Próchniewicza.Następnie każda z orkiestr zagrała swój repertuar, wielkie przeboje muzyki klasycznej, a także rozrywkowej, prezentowane w zaskakujących aranżacjach, które decydowały o atrakcyjności przeglądu. Pomiędzy prezentacją orkiestr można było podziwiać Mażoretki Aleksandrowskie, które powstały przy OSP w Aleksandrowie Łódzkim, a obecnie ćwiczą przy Szkole Podstawowej nr 4 pod okiem nauczycielki Anny Pietrzak.

   Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr dętych zostały wręczone medale dla kapelmistrzów, puchary, dyplomy i upominki. Każda orkiestra otrzymała instrument Klarnet lub Trąbkę w komplecie z futerałem ufundowany przez Starostwo Powiatu Łęczyckiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. Jak co roku przegląd był jedyną okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego amatorskich orkiestr dętych z terenu powiatu łęczyckiego oraz krzewienia aktywności kulturalnej środowiska. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła… Taką cechą wyróżnia się właśnie orkiestry dęte z Powiatu Łęczyckiego .

    Dziękujemy Fundatorom Pucharów: Prezesowi Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich Panu Andrzejowi Zielonce, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej Andrzejowi Karkowskiemu, Prezesom Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dyrektor LBS w Strzałkowie Oddział Świnice Warckie Pani Renacie Ławniczak, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy Wojciechowi Zdziarskiemu, Prezesowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich Stanisławowi Jaszczakowi, Wójtowi Gminy Świnice Warckie Krzysztofowi Próchniewiczowi, Staroście Powiatu Łęczyckiego Wojciechowi Zdziarskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Świnice Warckie Panu Krzysztofowi Tutakowi, Senatorowi RP Przemysławowi Błaszczykowi , Prezesowi Zarządu Gminnego Związku OSP w Świnicach Warckich dh Grzegorzowi Stasiakowi. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich, Hurtap S.A w Łęczycy, LBS Strzałkowo Oddział Świnice Warckie, Termy Uniejów.

   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu XVIII Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego.

teks/foto Sława Bednarek, Ilona Krajewska