Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA...

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy  15 kwietnia 201 5 roku o godz. 16.00 odbyła się  narada  w związku z organizacją XVII Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego.  W spotkaniu wzięli udział kapelmistrzowie, opiekunowie orkiestr dętych, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz Gminnego Ośrodka Kultury Świnice Warckie.

Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego odbędzie się w Świnicach Warckich 14 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 na placu sportowym ul. Jana Pawła II.

Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia  orkiestr dętych z  następujących miejscowości: Pruszki, Mazew, Błonie, Góra Świętej Małgorzaty, Grodzisko, Witonia, Stemplew, Piątek,  Świnice Warckie, Grabów, Tum.

Z muzycznym pozdrowieniem.

Organizatorzy