Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

VII INTEGRACYJNY FESTIWAL PIEŚNI KU CZCI ŚWIĘTEJ FAUSTYNY "MIŁOSIERNE NUTKI" W 110 ROCZNICĘ URODZIN ŚWIĘTEJ

     VII Integracyjny Festiwal Pieśni Ku Czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich odbył się 25 sierpnia 2015 roku pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Festiwal organizował Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich  przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury Instytucją Samorządu Województwa Łódzkiego, Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny, Urzędu Gminy, Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”,  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej. Ideą Festiwalu jest integracja twórców amatorskiego ruchu artystycznego środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych, popularyzacja śpiewu pieśni religijnych, promocja talentów.

W festiwalu wzięły udział następujące zespoły tj. ok 200 osób:

 1. Schola „Effatha” z Parafii Chwalborzyce  
 2. Zespół „Świetlicowe Nutki” ze Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”
 3. Zespól instrumentów perkusyjnych „Mały Big Band „ z Łodzi
 4. Zespół śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina
 5. Zespół „Polesianki” z gminy Wartkowice
 6. Zespół muzyczny „Pozytywka” z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
 7. Zespół śpiewaczy „Świniczanki”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
 8. Zespół Ludowo-Biesiadny „Bielanki” z Białej Panieńskiej gm. Rychwał
 9. Stowarzyszenie Studio Integracji z Łodzi -  Pan Krzysztof Cwynar
 10. Mieszkańcy DPS Karsznice
 11. Zespół „Balbinki” ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy
 12. Zespół folklorystyczny „Nadnerzanki” z M-GOK w Dąbiu
 13. Duet z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
 14. Zespół Wokalny „Cantabile” z Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

      Uczestnikom Festiwalu organizatorzy zapewnili również miłą niespodziankę – koncert Sylwi Strugińskiej – Wochowskiej- Sopran Teatru Muzycznego       w Łodzi, a jako akompaniator grała Bogna Jedruch. Ze względu na deszczową aurę koncert miał miejsce w kościele.  Festiwal „Miłosierne Nutki” zaszczycili swoją obecnością  Wicewojewoda Łódzki Jarosław Klimas, Wiceburmistrz Miasta Uniejowa Piotr Majer, Wójt Gminy Świnice Warckie Krzysztof Próchniewicz, ks. kustosz Janusz Kowalski, ks. Józef Waszak – Proboszcz Parafii Wielenin ks. kan. Kryspin Kaźmierczak, S.M. Alma Zawadzka – Przełożona ZSMBM, Prezes TPŹŚ Andrzej Karkowski,  Prezes Stowarzyszenia „MWS” Andrzej Zielonka, Właściciel Firmy Eltrans z Chorzowa Ryszard Andrysiak – sponsor Festiwalu, Dyrektor Oddziału LBS  Świnice Warckie Renata Stasiak – sponsor oraz  wiele innych znakomitych osób.

   Skierowany został  również listy gratulacyjny od Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej – fragment „Zapewniam o mojej życzliwości oraz wypraszam Boże błogosławieństwa dla Czcigodnych Organizatorów  oraz Uczestników Festiwalu.” A także kolejny list od Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Dyrektor Anny Mroczek – fragment „ Składam na ręce Pana Dyrektora życzenia dla wszystkich uczestników i osób zaangażowanych w przygotowanie Festiwalu, czerpania radości ze spędzania niezapomnianych chwil z osobami bliskimi, samych sukcesów, mnóstwa optymizmu i dobrej zabawy”.

     Po prezentacji każdy zespół otrzymał pamiątkowy puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, pamiątkowy dyplom i płytę promocyjną Zespołu wokalnego Cantabile pn. „Będę śpiewał Tobie”, natomiast każdy uczestnik otrzymał upominek sfinansowany przez Łódzki Dom Kultury. Organizatorzy zadbali również o gorący posiłek, napoje i ciasto. W najbliższym czasie dla zespołów biorących udział w Festiwalu zostanie przesłana płyta DVD. Organizatorzy Festiwalu składają serdeczne podziękowanie wszystkim zespołom zaproszonym gościom oraz publiczności za liczny udział i miłą atmosferę.

 

                                                              Dyrektor Festiwalu Tadeusz Bednarek