Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

DOŻYNKI GMINY ŚWINICE WARCKIE 2014

               31 sierpnia w Drozdowie odbyły się Dożynki Gminy Świnice Warckie. Święto plonów rozpoczął barwny korowód, który przeszedł na plac miejscowej OSP, na Mszę św.  w intencji rolników i tegorocznych plonów, celebrowaną przez ks. kan. Mariana Kilichowskiego Proboszcza Parafia Dzierżawy  i ks. kan. Kryspina Kaźmierczaka. Podczas eucharystii duchowny poświęcił przyniesione do ołtarza wieńce dożynkowe i dary płodów ziemi z następujących wsi: Drozdów, Piaski, Kraski, Świnice Warckie Kolonia, Bielawy.

                Starościna tegorocznych dożynek była Pani Barbara Olczyk,  zamieszkała w Drozdowie, żona sołtysa.. Starostą był Pan Stanisław Aninowski, zamieszały w Drozdowie, który jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie. Starostowie zgodnie z tradycją przekazali bochen chleba gospodarzowi dożynek Panu Krzysztofowi Próchniewiczowi Wójtowi Gminy Świnice Warckie. Uroczystości dożynkowe uświetnił występ Zespół Śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową, miejscowy twórca ludowy Stanisław Misiak oraz Zespół muzyczny „Twist”. W trakcie występów dzielono się chlebem, który polany był miodem. Licznie przybyli  mieszkańcy naszej gminy biesiadowali do późnych godzin. Sponsorem dożynek był Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Oddział w Świnicach Warckich oraz Stanisław Katusza właściciel Zakładu Rzeźniczo- Wędliniarskiego w Białej Górze.